Αστικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος

 
Το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος και Συνεργάτες στη Βούλα, παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα όλων των κλάδων του Αστικού Δικαίου και ειδικότερα:
 
 

Εμπράγματο Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
Αγορές - Πωλήσεις ακινήτων - Έλεγχος Τίτλων
 
 
 
 
 
 
 
 
Παροχή Συμβουλών για Επενδύσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρση προσημειώσεων - υποθηκών
 
 
 
 
 
 
 
 
Εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρνητικές και διεκδικητικές αγωγές
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιτήσεις για διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφαλιστικά μέτρα νομής
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κληρονομικό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
Παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής (καταπιστεύματα, κληροδοσίες κτλ.)
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές προσβολής νόμιμης μοίρας, διαθηκών
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές περί κλήρου
 
 
 
 
 
 
 

Οικογενειακό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
Αγωγές Διαζυγίου – Συναινετικά Διαζύγια
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές επιμέλειας και διατροφής – Ασφαλιστικά Μέτρα
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές για αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές για αναγνώριση - προσβολή πατρότητας
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιτήσεις υιοθεσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενοχικό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
Μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές ή διαταγές για την απόδοση χρήσης μισθίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές για αδικοπρακτική ευθύνη (αποζημίωση για ιατρική ευθύνη – αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα)
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάθε είδους αγωγές για αξιώσεις από ενδοσυμβατική ευθύνη
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές διάρρηξης καταδολιευτικών δικαιοπραξιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές ανάκλησης δωρεάς λόγω μη εκπλήρωσης τρόπου ή απόκτησης κατιόντα
 
 
 
 
 
 
 
 
Jump to top
 

Ποινικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος

 
Το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος και Συνεργάτες στη Βούλα, δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο του ποινικού δικαίου παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ιδιαίτερα περίπλοκες υποθέσεις.

Το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται ιδιαίτερα σε οικονομικά εγκλήματα (White Collar Crimes – υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απιστία), σε ηλεκτρονικά εγκλήματα, σε εγκλήματα προσβολής της τιμής (εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση, δυσφήμηση), σε εγκλήματα περί τα υπομνήματα (πλαστογραφία κτλ.) και εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (παθητική δωροδοκία, ενεργητική δωροδοκία). Οι συνεργάτες του γραφείου είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για την εκπροσώπησή σας σε οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός και οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη μηνύσεων, εγκλήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, έγγραφων εξηγήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράσταση ενώπιον Ανακριτή, Συμβουλίων και κάθε είδους Δικαστηρίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη αιτήσεων για παροχή χάρης
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη αιτήσεων για διαγραφή ποινικού μητρώου
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη αιτήσεων συγχώνευσης ποινών, δοσοποίησης, αναστολής του 497 ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας (341 ΚΠΔ), ακύρωσης απόφασης (430 ΚΠΔ)
 
 
 
 
 
 
 
 
Jump to top