Αστικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος

 
Το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος και Συνεργάτες στη Βούλα, παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα όλων των κλάδων του Αστικού Δικαίου και ειδικότερα:
 
 

Εμπράγματο Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
Αγορές - Πωλήσεις ακινήτων - Έλεγχος Τίτλων
 
 
 
 
 
 
 
 
Παροχή Συμβουλών για Επενδύσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρση προσημειώσεων - υποθηκών
 
 
 
 
 
 
 
 
Εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρνητικές και διεκδικητικές αγωγές
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιτήσεις για διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφαλιστικά μέτρα νομής
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κληρονομικό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
Παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής (καταπιστεύματα, κληροδοσίες κτλ.)
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές προσβολής νόμιμης μοίρας, διαθηκών
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές περί κλήρου
 
 
 
 
 
 
 

Οικογενειακό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
Αγωγές Διαζυγίου – Συναινετικά Διαζύγια
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές επιμέλειας και διατροφής – Ασφαλιστικά Μέτρα
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές για αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές για αναγνώριση - προσβολή πατρότητας
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιτήσεις υιοθεσίας
 
 
 
 
 
 
 

 
Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;
Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;
 
 
Ο όρος «διατροφή» παραπέμπει στις άμεσες ανάγκες του ανθρώπου για επιβίωση, κατά βάση στην τροφή, στην πραγματικότητα, όμως, ο όρος διατροφή καλύπτει το σύνολο των βιοτικών αναγκών είτε αυτές ανάγονται στη φυσική συντήρηση του προσώπου, είτε στη μόρφωση, την καλλιέργεια ή την ψυχαγωγία του.

Η υποχρέωση διατροφής έχει αντικείμενο την καταβολή παροχών – καταρχήν χρηματικών – με τις οποίες καλύπτονται οι βιοτικές ανάγκες του δικαιούχου.Υπόχρεοι ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 
Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο;
Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;
 
Το τέκνο δικαιούται καταρχήν διατροφή από τους ανιόντες του [γονείς ή παππούδες] μέχρι την ενηλικίωσή του, δηλαδή μέχρι να συμπληρώσει τα 18 έτη.

Δικαιούται και μετά την ενηλικίωσή του, αν φοιτά ή σπουδάζει στα πλαίσια τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εφόσον λόγω των σπουδών του δεν δύναται να εργασθεί και εφόσον δεν έχει προσωπική περιουσία μέσω της οποίας να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες διατροφής του.

Γενικότερα, δικαίωμα διατροφής ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
Τι είναι η Νομολογία;
 
Ο όρος "νομολογία", παρά το ότι μας προδιαθέτει για το αντίθετο, δεν έχει σχέση με τους Νόμους.
Νομολογία αποκαλείται το σύνολο των λύσεων,τις οποίες δίνουν τα δικαστήρια μιας χώρας στα νομικά προβλήματα που τίθενται ενώπιόν τους.
Αν η λύση που δίνουν τα δικαστήρια σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κατά τρόπο ομοιόμορφο,τότε γίνεται λόγοςγια πάγια Νομολογία.

Στα ζητήματα διατροφής ανηλίκων τέκνων,οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται, επιδικάζουν διατροφή τέκνου λαμβάνοντας υπ' όψιν το αποδεικτικό υλικό που έχουν εισφέρει τα διάδικα μέρη, αλλά και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, για ένα ανήλικο τέκνο επιδικάζεται συνήθως διατροφή ύψους 250 ευρώ και για δύο ανήλικα τέκνα κατά μέσο όρο 550 με 600 ευρώ μηνιαίως.

 
 
 
 
 

Ενοχικό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
Μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές ή διαταγές για την απόδοση χρήσης μισθίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές για αδικοπρακτική ευθύνη (αποζημίωση για ιατρική ευθύνη – αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα)
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάθε είδους αγωγές για αξιώσεις από ενδοσυμβατική ευθύνη
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές διάρρηξης καταδολιευτικών δικαιοπραξιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγωγές ανάκλησης δωρεάς λόγω μη εκπλήρωσης τρόπου ή απόκτησης κατιόντα
 
 
 
 
 
 
 
 
Jump to top
 

Ποινικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος

 
Το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος και Συνεργάτες στη Βούλα, δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο του ποινικού δικαίου παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ιδιαίτερα περίπλοκες υποθέσεις.

Το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται ιδιαίτερα σε οικονομικά εγκλήματα (White Collar Crimes – υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απιστία), σε ηλεκτρονικά εγκλήματα, σε εγκλήματα προσβολής της τιμής (εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση, δυσφήμηση), σε εγκλήματα περί τα υπομνήματα (πλαστογραφία κτλ.) και εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (παθητική δωροδοκία, ενεργητική δωροδοκία). Οι συνεργάτες του γραφείου είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για την εκπροσώπησή σας σε οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός και οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη μηνύσεων, εγκλήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, έγγραφων εξηγήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράσταση ενώπιον Ανακριτή, Συμβουλίων και κάθε είδους Δικαστηρίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη αιτήσεων για παροχή χάρης
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη αιτήσεων για διαγραφή ποινικού μητρώου
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη αιτήσεων συγχώνευσης ποινών, δοσοποίησης, αναστολής του 497 ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας (341 ΚΠΔ), ακύρωσης απόφασης (430 ΚΠΔ)
 
 
 
 
 
 
 
 
Jump to top