Εμπορικό Δίκαιο / Εταιρίες

Το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος και Συνεργάτες στη Βούλα, δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο του εμπορικού δικαίου, αναλαμβάνει συστάσεις εταιριών και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης σε καθημερινό επίπεδο, με την προετοιμασία και σύνταξη συμβάσεων, την τήρηση πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων. Ειδικότερα στο πεδίο του Εμπορικού Δικαίου το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος και Συνεργάτες αναλαμβάνει:

 
 
 
 
 
 
 
Έκδοση διαταγών πληρωμής με βάση πιστωτικούς τίτλους
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη ανακοπών, αιτήσεων αναστολής
 
 
 
 
 
 
 
 
Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αξιόγραφων
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη και παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα σχετικά με εμπορική αντιπροσωπεία, συμβάσεις διανομής, franchising, leasing, συμβάσεις εκμετάλλευσης κ.ά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύσταση και οργάνωση κάθε είδους προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Λύση και εκκαθάριση κάθε είδους εταιρίας, θέματα προσωρινής διοίκησης
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων – παροχή συμβουλών σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Jump to top